Què són les Aurores Boreals?

Les aurores boreals, també conegudes com a “llums del Nord”, són un fenomen natural que es produeix principalment a les regions polars.

Les aurores boreals són causades per partícules energètiques provinents del sol, anomenades vent solar, que interaccionen amb la magnetosfera de la Terra. Aquestes partícules són canalitzades cap als pols de la Terra per l’efecte del camp magnètic, i quan entren en contacte amb l’atmosfera terrestre, les partícules col·lisionen amb les molècules d’aire i alliberen energia en forma de llum, creant així les aurores boreals.

De quin color podem veure les Aurores Boreals?

Les aurores boreals poden presentar una ampla varietat de colors, tot i que els colors més comuns són el verd, el rosa, el violeta i el blau.

El color verd és el més freqüent i es produeix quan les partícules solars interactuen amb l’oxigen a uns 100 km d’altitud. El color rosa es produeix quan les partícules interactuen amb l’oxigen a uns 200 km d’altitud, mentre que el color violeta es produeix quan les partícules interactuen amb l’oxigen a una alçada superior a uns 200 km.

El blau és el color més rar en les aurores boreals i es produeix quan les partícules interactuen amb l’azot atmosfèric. Els colors de les aurores boreals poden variar depenent de diversos factors, com ara la intensitat de la tempesta solar, l’altura a la qual es produeixen les interaccions, i la composició de l’atmosfera a la regió on es produeixen.

Què és una tempesta solar?

Una tempesta solar és un fenomen que es produeix quan el Sol emet una gran quantitat de partícules i energia al seu entorn. Aquesta emissió pot ser causada per erupcions solars, que són grans explosions en la superfície del Sol, o per ejections de massa coronal, que són grans quantitats de plasma solar que són llançades cap a l’espai.

Quan aquestes partícules i energia arriben a la Terra, poden interactuar amb la seva atmosfera i magnetosfera, causant diversos efectes. Una tempesta solar forta pot afectar les comunicacions de ràdio i satèl·lit, provocar apagades elèctriques i afectar les operacions de sistemes de navegació.

A més, les tempestes solars també poden crear aurores boreals i australs més intenses, ja que les partícules energètiques interactuen amb la magnetosfera de la Terra i la seva atmosfera per produir aquest espectacle de llums de colors.

Podem veure Aurores Boreals si no hi ha cap tempesta solar?

Sí. En general, les aurores boreals es produeixen quan hi ha activitat solar, com ara una tempesta solar o una ejecció de massa coronal que envia partícules cap a la Terra.

No obstant, les aurores boreals també es veuen en circumstàncies menys extremes, com ara en presència d’un vent solar moderat o en períodes d’activitat solar regular. En aquestes situacions, les aurores boreals també es poden observar perfectament.

Les tempestes solars ocorren en períodes de temps que varien segons el cicle solar. El Sol té un cicle d’activitat que dura uns 11 anys, durant el qual la seva activitat aumenta i disminueix en intensitat.

Durant els períodes de màxima activitat solar, és més probable que es produeixin tempestes solars més intenses i freqüents, mentre que durant els períodes de mínima activitat solar, les tempestes solars són menys freqüents i menys intenses. El cicle solar actual va començar l’any 2020 i s’espera que arribi al seu màxim entre el 2024 i el 2026.

Cal esperar a que hi hagi una tempesta solar per anar a veure les aurores?

No és necessari esperar a una tempesta solar per veure les aurores boreals, no és imprescindible esperar a aquest fenomen per gaudir d’aquest espectacle de llums en el cel nocturn.

La majoria de nits NO TENIM TEMPESTES SOLARS i podem veure les aurores amb regularitat. No cal esperar a que hi hagi una tempesta solar per veure les Aurores Boreals.

Vols venir a veure les Aurores Boreals a Suècia?

Subscriu-te a la newsletter i t’enviarem tota la informació al mail